Vi starter nyt hold babysalmesang i Vorbasse Kirke på torsdag den 17. marts 2022 kl. 10.00

Forløbet strækker sig over 6 torsdage:
Den 17., 24. og 31. marts
Den 21. og 28. april
Den 5. maj

Tilmelding til:

Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg
Sms: 20 28 61 47
Mail: lismoeberg@gmail.com


Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.

Babysalmesang i Vorbasse og Hejnsvig kirker er en mulighed for at få en god oplevelse med sit barn, i det fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det også mulighed for fællesskab med andre, i den tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang er en formiddag i kirken med sang, musik og sanseoplevelser for alle babyer i alderen 0 – 1 år sammen med mor og/eller far.
Det varer 35-40 minutter. Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak

Babysalmesang er for alle, der har lyst og kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmerne, og du behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage.
Alle kan være med!

Hejnsvig og Vorbasse Kirker samarbejder om dette arrangement. Derfor er alle forældre med babyer velkomne til at deltage i babysalmesang i både Vorbasse Kirke og Hejnsvig Kirke.

Vil du vide mere?

For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com