Urnegrave under lindetræer (skovbundsbegravelse)

Der må på gravstederne anbringes liggende natursten (maks. højde 60 cm.) eller der må i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelsen 40 x 60 cm. Der må ikke nedgraves blomstervaser, men der må gerne lægges blomsterbuketter. I vinterperioden må der lægges en vinterkrans, anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

Tustegning af skovbegravelsesområdet på Vorbasse kirkegård.

Anonyme gravsteder

Tustegning af mindesten fra ukendtes begravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Med påskriften Jeg er opstandelsen og livet

Anonyme urnegrave

Gravstederne er udlagt til urnegrave uden synlig afmærkning. Der er anlagt en fælles mindeplads, hvorpå der kan lægges blomsterbuketter.

Anonyme kistegrave

Der findes nogle få Anonyme kistegrave på Kirkens nordlige side.

Lapidarium i Vorbasse

Lapidariet ligger på kirkegårdens fjerneste nordvestlige hjørne, indhegnet af en bøgehæk. Som hovedregel skal man regne med at gravminder bortskaffes ved fredningstidens og vedligeholdelsesaftalens ophør. I lapidariet i Vorbasse anbringes sten der er fredede eller har lokalhistorisk interesse. Nogle af stenene står der kun i en periode og giver derefter plads til andre.
Tustegning af lapidariet på Vorbasse kirkegård.