Studieorlov

I 2023 har jeg været så heldig, at få bevilliget 3 måneders studieorlov. Dertil kommer, at Søren og jeg har forældreorlov til gode, som vi har valgt at lægge i forlængelse af denne studieorlov. Det betyder, at jeg har tjenestefri fra vinterferien til 1. juli. I den periode skal jeg dels læse teologi og dels holde orlov sammen med min familie.
I perioden vil præsteembedet, gudstjenester og alle kirkelige handlinger blive varetaget af en vikar, som dog ikke er fundet endnu. Nærmere info om dette følger senere.
Mange hilsner Susanne

Kirkegårdsvandring i Vorbasse

De seneste par år har vi arbejdet med forskellige grønne tiltag på kirkegårdene. Vi vil gerne dele vores erfaringer med alle interesserede, derfor inviterer vi til kirkegårdsvandring i Vorbasse på torsdag den 1. september 2022 kl. 16:30.
Vi mødes ved kirken, og går en tur med graver Søren Madsen og medhjælper Eva Frank.

Alle er velkommen!

 

Indbydelse til kirkegårdsvandring i Vorbasse den 1. september kl. 16:30

Udgravning af helligkilden

Onsdag den 8. juni starter udgravningen af Vorbasses helligkilde. Morten Søvsø, arkæolog, forklarer arbejdsgangen i projektet.
Først skrælles toplaget af rundt om kilden med en gravemaskine, dernæst udgraves mere forsigtigt de jordlag, der skal soldes for eventuelle fund.  Morten Søvsø og Jørgen Møller regner med, at der dukker frivillige op, som vil være med til at solde jorden.

På billedet ses: Arkæolog Morten Søvsø, graver Søren Møller Madsen og arkæolog Mette Højmark Søvsø.

 

De er kommet langt i løbet af den første dag. Til fyraften er de nået ned til en stensætning af det oprindelige kirkedige. Der fortsættes torsdag ved 9 tiden.

Der bliver delt flere billeder inde i vores gruppe på facebook. Den hedder, Vorbasse og Skjoldbjerg kirker og kirkegårde, Du er velkommen til at hoppe ind i gruppen her på linket.

Faunastriber – grønne initiativer ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirkegårde

Vi ønsker at forbedre biodiversiteten ved kirkegårdene

Derfor anlægger vi flerårige blomsterstriber på grunden ved sognehuset og langs diget ved præstegårdshaven. Målet er et tæppe af mange forskelligartede vilde blomster.
Formålet er at skabe levesteder og fødekilder for insekter, fugle, egern og andre smådyr, og derved hjælpe biodiversiteten på vej.
Vi ønsker mere liv ved kirkegården – både naturlig mangfoldighed, men også liv i form af blomster og farver der glæder brugernes øjne. Derfor har vi plantet en række bi- og sommerfuglevenlige blomster fordelt på kirkegårdene.
Vi arbejder med, at vores kirker generelt skal blive visuelt grønnere, men har også et ønske om at tage et medansvar for at passe på vore alles ressourcer.

Sidste sommer var tidselsommerfuglen en flittig gæst på kæmpeverbenaerne

Faunastriber ved præstegården og Sognehuset

Vi arbejder med to typer fauna. Langs diget ved præstens bolig, er der en del store træer, så området allerede har karakter af skovbryn. Her vil en udvikling af delvis skyggetålende skovengblomster være målet. Arealet bag Sognehuset er lysåbent og til den tørre side, her vil vi arbejde hen mod et overdrev eller tøreng, hvor der ses mange forskelligartede mindre urter.
På begge arealer er udgangspunktet græsplæne, som har været gødet og slået i mange år. Så første skridt er en udpining af jorden.

Opbygning af frøbank

Vi har valgt at blotlægge nogle jordstriber begge steder, hvor der primært er udsået frø høstet fra naturen i Vorbasse området. Tanken er, at jordstriberne skal fungere som en frøbank, der med tiden kan spredes ud over et større areal.
Det første år vil der vokse etårige planter i jordstriberne, f.eks. forventer vi, at der dukker valmuer op. De etårige pionerplanter forsvinder efterhånden som arealet modnes og skulle gerne overtages af flerårige planter som passer til jorden. Ideelt set skal vi ende med et areal bestående af ca. 20% græs og 80% flerårige urter. Der vil være en periode, hvor vi forsøger at skubbe til balancen mellem urter og græs, som her ved udgangspunktet har det omvendte forhold.

Levesteder

Bier, sommerfugle og andre dyr er trængte i forhold til manglende levesteder og fødekilder. For at tilbyde gode leve og overvintringssteder, har vi ladet et par grenstakke ligge i yderkanten af præstegårdshaven og bag kirkegården.

Pasning

Pasning af arealet i de første år vil bestå af en nedklipning hen på sommeren og evt. i løbet af vinteren. Afklippet fjernes når det har smidt frø.
Engene vil løbende blive gået over for selvsåede træer og andre uønskede planter, f.eks. brombær og skræpper. Jorden er alt for næringsrig til, at de sarte blomster kan klare konkurrencen over for de grove planters dominans, så derfor startes med både en udpining af jorden og bortlugning af uønskede arter.
I naturen ville man se dyr afgræsse dele af området, så græsset står i blandede højder. Det kan vi efterligne ved periodevis at slå en del af, eller måske invitere et par får forbi en gang imellem.

Kirkegårdsvandring midt i august

Vi planlægger en kirkegårdvandring en eftermiddag i august, hvor der vises rundt på arealerne for alle interesserede.

Den hvide røllike tjener flere formål. Blomsterskærmene er en god nektarkilde for bierne og virker som en paraply når vejret er regnfuldt.

2. Pinsedag i præstegårdshaven

Kom og fyld præstegårdshaven i Vorbasse med liv og ånd til pinsegudstjeneste 2. pinsedag den 6. juni kl. 14:00.
Efter gudstjenesten er der fri leg, snobrødsbål, kaffe og (medbragt)kage.
Husk tæpper eller lignende til at sidde på.
I tilfælde af regnvejr, holder vi gudstjeneste i Vorbasse kirke.

BabySalmeSang – forår 2022

Vi starter nyt hold babysalmesang i Vorbasse Kirke på torsdag den 17. marts 2022 kl. 10.00

Forløbet strækker sig over 6 torsdage:
Den 17., 24. og 31. marts
Den 21. og 28. april
Den 5. maj

Tilmelding til:

Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg
Sms: 20 28 61 47
Mail: lismoeberg@gmail.com


Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.

Babysalmesang i Vorbasse og Hejnsvig kirker er en mulighed for at få en god oplevelse med sit barn, i det fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det også mulighed for fællesskab med andre, i den tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang er en formiddag i kirken med sang, musik og sanseoplevelser for alle babyer i alderen 0 – 1 år sammen med mor og/eller far.
Det varer 35-40 minutter. Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak

Babysalmesang er for alle, der har lyst og kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmerne, og du behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage.
Alle kan være med!

Hejnsvig og Vorbasse Kirker samarbejder om dette arrangement. Derfor er alle forældre med babyer velkomne til at deltage i babysalmesang i både Vorbasse Kirke og Hejnsvig Kirke.

Vil du vide mere?

For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com