Menighedsrådsmøder i 2021

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2021:

Torsdag den 14. januar, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 43 – 2021.

Torsdag den 11. februar, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 44 – 2021.

Torsdag den 18. marts, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 45 – 2021.

Onsdag den 14. april, foregik mødet i Vorbasse sognehus – se referat fra møde nr. 46 – 2021.

Tirsdag den 11. maj, foregik mødet i Vorbasse Sognehus – se referat fra møde nr. 47 – 2021.

Torsdag den 17. juni i Skjoldbjerg – se referat fra møde nr. 48 – 2021.

Onsdag den 18. august i Vorbasse – Se referat fra møde nr. 49 – 2021.


Datoer for kommende møder:

Onsdag den 22. september i Skjoldbjerg – Se dagsorden til møde nr. 50 – 2021

Torsdag den 14. oktober i Vorbasse.

Tirsdag den 23. november i Vorbasse.

 

Menighedsrådsmøder i 2020

I Skjoldbjerg foregik møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregik møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Referater fra menighedsrådsmøderne

Referater fra de ordinære menighedsrådsmøder i 2020 kan åbnes som pfd dokumenter på nedenstående links:

Tirsdag den 21. januar i Vorbasse, referat.

Onsdag den 19. februar i Skjoldbjerg, referat.

Torsdag den 26. marts i Vorbasse – AFLYST!

Tirsdag den 28. april – referat til orienterende onlinemøde.

Mødet tirsdag d. 28. april var ikke offentlig, da det ikke er muligt at afholde møder i kirkens lokaler i øjeblikket.  Mødet afholdes som video/telefonmøde, og referatet offentliggøres efterfølgende.
 

Onsdag den 25. maj i Vorbasse, referat.

Torsdag den 25. juni i Vorbasse, referat.

Torsdag den 27. august i Skjoldbjerg, referat.

Tirsdag den 29. september i Vorbasse, referat.

Onsdag den 28. oktober i Skjoldbjerg, referat.

Tirsdag den 24. november i Vorbasse, referat.

Tirsdag den 24-11-2020 kl. 18:00 mødtes vi i Vorbasse Sognehus. 
Vi startede med fælles måltid og hygge med nye og gamle menighedsrådsmedlemmer, og ca. omkring kl. 19:15 tog vi afsked med de afgående menighedsrødder og gik i gang med det konstituerende møde.

Menighedsrådsmøder i 2019

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder.

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2019:

Onsdag den 23. januar i Vorbasse – referat.

Torsdag den 21 februar i Skjoldbjerg – referat.

Onsdag den 27. marts i Vorbasse – referat.

Torsdag den 9. maj i Vorbasse – referat.

Tirsdag den 28. maj i Skjoldbjerg – referat.

Torsdag den 20. juni i Vorbasse – referat.

Onsdag den 28. august i Vorbasse – referat.

Onsdag den 18. september i Skjoldbjerg – referat.

Torsdag den 24. oktober i Vorbasse – referat.

Torsdag den 21. november i Skjoldbjerg – referat.

Menighedsrådsmøder i 2018

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder.

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2018:

12: Torsdag den 18. januar i Vorbasse – referat.

13: Torsdag den 22. februar i Skjoldbjerg – referat.

Bilag til møde nr. 13 den 22. februar

RAMS
Lys på kirken
Økonomisk projektledelse
Strategiplan
Plan for udarbejdelse af strategiplan
Persondataforordning DAP – 1
Persondataforordning DAP – 2

14: Tirsdag den 20. marts i Vorbasse – referat.

Bilag til møde nr. 14 den 20. marts 2018

Afskedsreception for Lillian Thyrsted
Revisionsprotokollat

15: Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.30 i Vorbasse – referat.

16: Torsdag den 19. april i Skjoldbjerg – referat.

17: Tirsdag den 8. maj i Vorbasse – referat.

18: Onsdag den 20. juni i Skjoldbjerg – referat.

19: Torsdag den 23. august i Vorbasse – referat.

20: Onsdag den 26. september i Skjoldbjerg – referat.

21: Torsdag den 25. oktober i Vorbasse – referat.

22: Tirsdag den 13. november i Vorbasse – referat.

Menighedsrådsmøder i 2017

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder.

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2017:

 1. Torsdag den 5. januar i Vorbasse – referat.
 2. Tirsdag den 24. januar i Vorbasse – referat.
 3. Torsdag den 2. marts i Skjoldbjerg – referat.
  Bilag: Forretningsorden for menighedsrådet.
 4. Tirsdag den 21. marts i Vorbasse – referat.
 5. Torsdag den 20. april i Skjoldbjerg – referat.
 6. Tirsdag den 9. maj i Vorbasse – referat.
 7. Torsdag den 8. juni i Skjoldbjerg – referat.
  Bilag: Vedtægt for kasserer.
 8. Tirsdag den 29. august i Vorbasse – referat.
 9. Torsdag den 21. september i Skjoldbjerg – referat.
 10. Tirsdag den 24. oktober i Vorbasse – referat.
 11. Torsdag den 23. november i Vorbasse – referat.

Menighedsrådsmøder i 2016

Ordinære møder for 2016

 1. Torsdag d. 21.  januar 2016 i Skjoldbjerg – referat.
 2. Torsdag d. 25. februar 2016 i Vorbasse – referat.
 3. Tirsdag d. 15. marts 2016 i Skjoldbjerg – referat.
 4. Onsdag d. 27. april 2016 i Vorbasse – referat.
 5. Tirsdag d. 10. maj 2016 i Vorbasse – referat.
 6. Torsdag d. 16. juni 2016 i Vorbasse – referat.
 7. Tirsdag d. 23. august 2016 i Vorbasse – referat.
 8. Torsdag d.  15. september i Skjoldbjerg – referat.
 9. Onsdag d. 26. oktober 2016 i Vorbasse – referat
 10. Torsdag d. 17. november 2016 i Vorbasse – referat.