Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2021:

Torsdag den 14. januar, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 43 – 2021.

Torsdag den 11. februar, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 44 – 2021.

Torsdag den 18. marts, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 45 – 2021.

Onsdag den 14. april, foregik mødet i Vorbasse sognehus – se referat fra møde nr. 46 – 2021.

Tirsdag den 11. maj, foregik mødet i Vorbasse Sognehus – se referat fra møde nr. 47 – 2021.

Torsdag den 17. juni i Skjoldbjerg – se referat fra møde nr. 48 – 2021.

Onsdag den 18. august i Vorbasse – Se referat fra møde nr. 49 – 2021.

Onsdag den 22. september i Skjoldbjerg – Se referat fra møde nr. 50 – 2021.

Torsdag den 14. oktober i Vorbasse – Se referat fra møde nr. 51 – 2021.

Tirsdag den 23. november i Vorbasse – Se referat fra møde nr. 52 – 2021.