Vi mødes ca.1 gang pr. måned i søndagsskolen. Vi starter i kirken og går over i kirkehuset under salmen lige før præstens prædiken. Det bliver ofte en kombination af børnepasning og søndagsskole, alt afhængig af aldersgruppe.

Ved et søndagsskolemøde synger vi sammen, snakker om dagens tekst (teksten som præsten prædiker over i kirken) ved at forklare de svære ord i teksten og på den måde hente teksten ned i børnehøjde, vi maler en tegning som illustrerer dagens tekst, og de større børn løser opgaver på et opgaveark. Vi leger evt. en leg eller bare hyggesnakker. Lego har skænket 2 store kasser legoklodser, som specielt de yngste børn er flittige brugere af.

Hver 5. gang børnene er i søndagsskole får de en lille præmieting, så det er spændende hvem der har været der 5, 10.. eller 75.. gange, og skal have en ting med hjem.

Målet med søndagsskolearbejdet er at “GIVE DET STØRSTE TIL DE MINDSTE”, ved at gøre fortællingerne i biblen kendte for børnene. Som Jesus selv siger: “Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Markusevangeliet kap. 10, v. 14-15.

Søndagsskolelederne som på skift holder møderne er: Gitte Holmgaard, Karin Saugmann, Lisbeth og Poul Jensen og Ulla Emanuelsen.

Alle er velkomne i søndagsskolen, se denne hjemmesides kalender eller i kirkebladet hvornår vi mødes!

Kontaktperson
Ulla Emanuelsen, 75 33 38 87