Tustegning af traditionelt gravstedsanlæg på Vorbasse kirkegård.Gravstederne kan anlægges efter eget ønske, dog må gravminder maks. være 150 cm høje. Gravstederne er indhegnet med thujahække, som betales af og holdes af kirkegården.

Gravstedsindehaveren må gerne selv vedligeholde gravstedet, men kan efter aftale overdrage vedligeholdelsen til graveren.
Der må også nedsættes urner i gravstederne.