I folkekirken er der mange festligheder i det ene halvår, der er f.eks. høstfest, Allehelgen, advent, jul, konfirmation, påske og pinse.
I den anden halvdel af året er dagene mere hverdagsagtige, og den tid kalder vi for trinitatistiden.

Trinitatis begynder søndagen efter pinse og varer til første søndag i advent.
I trinitatistiden bruger præsten den grønne messehagel, der i kirken symboliserer håb og vækst.