På Skjoldbjerg kirkegård er der mulighed for traditionel kistebegravelse, samt både urne og kistebegravelse i plæneområde. Der er også, her i 2017, lavet mulighed for at vælge et urnegravsted.

Traditionel kistebegravelse

Gravstederne kan anlægges efter eget ønske, dog må gravminder maks. være 150 cm høje. Gravstederne er indhegnet med enten thuja eller bøg, som betales og vedligeholdes af kirkegården.

Gravstedsindehaveren må gerne selv vedligeholde gravstedet men kan efter aftale overdrage vedligeholdelsen til graveren.

Der kan nedsættes både urner og kister i gravstederne.

 

Urne og kistegrave i græs

På urnegravsteder i græsset må der anbringes en mindeplade i størrelsen indtil 65*45 cm, 10/20 cm høje.
På kistegravsteder i græsset må der anbringes en mindeplade i størrelsen indtil 80*60 cm, 10/20 cm høje.

Mindepladen skal være af upoleret natursten og skal være flad på bagsiden.

Vaser som er godkendt af menighedsrådet må anvendes, dog maks 2 stk. pr. gravsted.
Anbringelse af figurer på gravminderne er ikke tilladt.

 

Tegning af urnegravpladserne på Skjoldbjerg kirkegård.

Traditionelle urnegravsteder

Gravstederne er beregnet til to urner. Der må på gravstederne anbringes natursten uden sokkel, og maks højde på 60 cm.

Urnegravstederne har hæk af thuja, som betales og vedligeholdes af kirkegården.

 

 

 

 Lapidarium på Skjoldbjerg kirkegård

Lapidariet ligger nord for kirken, over mod skoven. Indtil videre har vi i Skjoldbjerg haft plads til alle de gamle sten fra nedlagte gravsteder. Med tiden, når der bliver pladsmangel, skal man regne med at gravminder bortskaffes ved fredningstidens og vedligeholdelsesaftalens ophør.