Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2021:

Torsdag den 14. januar foregår mødet virtuelt – referat.

Torsdag den 11. februar foregår mødet virtuelt – referat.

Onsdag den 17. marts i Vorbasse. (Møde en time før til rundvisning).

Onsdag den 14. april i Skjoldbjerg.

Tirsdag den 11. maj i Vorbasse.

Torsdag den 17. juni i Skjoldbjerg.

Onsdag den 18. august i Vorbasse.

Onsdag den 22. september i Skjoldbjerg.

Torsdag den 14. oktober i Vorbasse.

Tirsdag den 23. november i Vorbasse.