Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder.

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2017:

 1. Torsdag den 5. januar i Vorbasse – referat.
 2. Tirsdag den 24. januar i Vorbasse – referat.
 3. Torsdag den 2. marts i Skjoldbjerg – referat.
  Bilag: Forretningsorden for menighedsrådet.
 4. Tirsdag den 21. marts i Vorbasse – referat.
 5. Torsdag den 20. april i Skjoldbjerg – referat.
 6. Tirsdag den 9. maj i Vorbasse – referat.
 7. Torsdag den 8. juni i Skjoldbjerg – referat.
  Bilag: Vedtægt for kasserer.
 8. Tirsdag den 29. august i Vorbasse – referat.
 9. Torsdag den 21. september i Skjoldbjerg – referat.
 10. Tirsdag den 24. oktober i Vorbasse – dagsorden.
 11. Torsdag den 23. november i Vorbasse.