Priser og betaling

Beløbet indbetales på konto 6233 – 075 000 1602 senest 1 uge før lejemålet. Ved aflysning tilbagebetales beløbet minus et mindre administrationsbidrag kr. 100. 

Depositum for udlevering af nøgle: kr. 500,-. Depostium tilbagebetales når nøgle og hus er tilbageleveret i aftalt stand.
Depositum indbetales og tilbagebetales ved bankoverførsel. Ved gentagne arrangementer indbetales 1 depositum. 

Priser 

Udlejningsprisen til foreninger er 350,- kr. For første lokale og  233,- kr. pr. ekstra lokale.
Priser for udlejning til private er 1.750,- kr. for et lokale og 2.334,-kr for hele huset.

 

Faciliteter

 

Et oversigtskort over Vorbasse sognehus.I Sognehusets lokaler finder du:

 

Lokale vest har en whiteboardtavle.
Lokale nord har projektor og mulighed for mikrofonbrug.
Lokale øst har projektor og whiteboardtavle.

 

Der er foldedøre mellem de 3 rum, så de kan laves til 1 rum.

Huset er godkendt til max 180 deltagere.

 

 

Udlejning
 1. Henvendelse om leje/booking af sognehuset sker på Kalenderen for Vorbasse sognehus. Du skal selv oprette dig som bruger på siden.  Du kan i kalenderen se, om der er ledige lokaler. Der sendes efterfølgende en kvittering på mail med godkendelse af reservationen.
 2.  Nøgle afhentes i graverhuset efter aftale.
 3. Lydanlæg og teleslynge kan frit benyttes. Øvrigt AV-udstyr kan benyttes efter aftale og evt. instruktion.
 4. Ethvert arrangement skal have en voksen leder der er ansvarlig for, at arrangementet afvikles på en ordentlig måde. Ingen må få adgang til lokalerne, før den ansvarlige leder er til stede, og denne skal være den sidste, der forlader dem.
 5. Lejer sørger selv for oprydning (se lokalevejledning). Køkkenet afleveres efter brug i henhold til køkkenvejledningen.
 6. Ved mangelfuld oprydning betales for udbedring – 300 kr./time.
 7. Lejer hæfter for eventuelle skader på inventar eller bygninger.
 8. Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for efterladte ejendele i garderobe eller andre lokaler.
 9. Efter arrangementets afslutning (normalt senest kl. 23) skal døre og vinduer lukkes og låses, alarm tilsluttes.
Hvem kan bruge Sognehuset?
 1. Sognehuset kan udlejes til privatpersoner til receptioner af max 2 timers varighed i forbindelse med kirkelige handlinger i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker. Der kan ikke holdes familiefester.
 2. Sognehuset kan udlejes til begravelseskaffe i forbindelse med begravelser og bisættelser fra Vorbasse og Skjoldbjerg kirker, hvis der ikke er mulighed for at være på Vorbasse Kro.
 3. Sognehuset anvendes primært til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, korarbejde, kirkekaffe og arrangementer, der forestås af sognets præst, menighedsråd eller organist.
 4. Derudover kan lokalerne udlejes til sognets foreninger og grupper til arrangementer af kirkelig, kulturel, social eller oplysende art, såfremt de ikke er i strid med folkekirkens formål.

Menighedsrådet afgør om evt. lejer er omfattet af pkt. 1 og 2.

 

Vejledning til kaffemaskine og opvaskemaskine

I køkkenet er det kaffemaskinen og opvaskemaskinen der kan kræve lidt vejledning. Tryk på billedet for at åbne i stor format.

Billeder og vejledningstekst til industriopvaskemaskine  

Lyd og projektor
AV faciliteter i Vorbasse sognehus

(Åben vejledningen med billeder på)

I det store mødelokale NORD, er der projektor og lærred, samt højttaleranlæg installeret. Der er VGA og HDMI stik.

I det lille mødelokale ØST, er der projektor og højtalere installeret. Højtalerne kan virke enten sammen med lokale NORD eller separat med egen projektor/pc. Der er VGA og HDMI stik.

I konfirmandlokale VEST er der 2 højtalere, der kan virke sammen med NORDs faciliteter.

Lyd

I de 3 mødelokaler er der installeret teleslyngeanlæg, som er knyttet til lokale NORDs faciliteter.

Lydstyrke

Teleslynge kan ikke justeres i lydstyrke.

PC: Der kan tilsluttes PC til ledning i skabet i/på væggen. (skabet sidder neden under lydstyringen)

Lyden justeres på computeren OG på styringsenheden.