På Vorbasse kirkegård er der flere forskellige begravelsesmuligheder. Ved den traditionelle begravelsesplads kan man vælge om man selv vil varetage pasningen af gravstedet. Ved nedsættelse på den nye kirkegårdsafdeling skal der laves en legataftale om pasningen.

 

Traditionel kistebegravelse på den gamle kirkegård

Gravstederne kan anlægges efter eget ønske, dog må gravminder maks. være 150 cm høje. Gravstederne er indhegnet med thujahække, som betales af og holdes af kirkegården.

Gravstedsindehaveren må gerne selv vedligeholde gravstedet, men kan efter aftale overdrage vedligeholdelsen til graveren.
Der må også nedsættes urner i gravstederne.

 

 

Kistegrave på den nye kirkegårds sydlige sideTustegning af plænebegravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Stedet er anlagt i række med baghæk af bøg.

Pladserne anlægges med baghæk af bøg. Mellem plæne, blomsterbed og som adskillelse til nabogravsteder nedgraves brosten.

Der må på gravstedet anbringes opretstående natursten uden sokkel (maks. højde 70 cm).

Foran mindestenen må der plantes forårs og sommerblomster, og der må også grandækkes.
Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

 

Firkantede felter med kistegrave på den nye kirkegård Tustegning af firkantede plænebegravelsesfelter på Vorbasse kirkegård.

Der må ved gravstederne anbringes opretstående naturformede granitsten uden sokkel, maks. højde 70 cm. Stenen må anbringes ca. 10-25 cm fra kanten af randbeplantningen. Gravstederne ligger i øvrigt i græs.

Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster, og der må også grandækkes.

De firkantede felter og gravarealer er pladser beregnet til to kister, og der skal man betale for udvidet pleje og vedligehold for hele fredningsperioden.
Obs: Der tælles altid for 2 kistepladser fordi arealet jo er optaget for to pladser!

Traditionelle urnegrave

 

Gravstederne er beregnet til 2 urner. Der må på gravstederne anbringes natursten uden sokkel, max højde 60 cm.

Gravstederne har baghæk af bøg, og forkant af brosten som betales og vedligeholdes af kirkegården.

Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

 

 Tustegning af plænebegravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Hvor mindestenen er nedgravet i græsstet.

Urne- og kistegrave i græs

Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelsen 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen.

Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Vaser til nedgravning, som er godkendt af menighedsrådet, må anvendes, dog maks 2 stk. pr gravsted.

I vinterperioden må der lægges en vinterkrans, anden form for gravpyntning må ikke anvendes.

Ved en plade, der ligger nedgravet i plænen, er der obligatorisk betaling for enten 1 eller 2 kistepladser. Her kan man aftale, at først afdøde kistebegraves og en eventuel ægtefælle nedsættes i urne oven på kisten. I det tilfælde kan man nøjes med en enkelt kisteplads

Urnegrave under lindetræer (skovbundsbegravelse)

Der må på gravstederne anbringes liggende natursten (maks. højde 60 cm.) Der må ikke nedgraves blomstervaser, men der må gerne lægges blomsterbuketter. I vinterperioden må der lægges en vinterkrans, anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

 

 

Anonyme urnegrave

Gravstederne er udlagt til urnegrave uden synlig afmærkning. Der er anlagt en fælles mindeplads, hvorpå der kan lægges blomsterbuketter.

Anonyme kistegrave

Der findes nogle få Anonyme kistegrave på Kirkens nordlige side.

Lapidarium

Lapidariet ligger på kirkegårdens fjerneste nordvestlige hjørne, indhegnet af en bøgehæk. Som hovedregel skal man regne med at gravminder bortskaffes ved fredningstidens og vedligeholdelsesaftalens ophør. I lapidariet i Vorbasse anbringes sten der er fredede eller har lokalhistorisk interesse. Nogle af stenene står der kun i en periode og giver derefter plads til andre.