Hvad koster en begravelse?

Prisen afhænger af om du er medlem af folkekirken eller ej.

 

For medlemmer af folkekirken

Der kommer et beløb i erhvervelsesafgift på ca. 20 kr. pr. år for en kisteplads, eller 10 kr. pr. år for en urnegravplads. (Beløbet opkræves ved periodens start for hele fredningsperioden).

 

For ikke folkekirkemedlemmer

kke folkekirkemedlemmer skal betale erhvervelsesafgift på 479 kr. pr. år pr. kisteplads eller 191 kr. pr. år for en urnegravplads.  (Beløbet opkræves ved periodens start for hele fredningsperioden).

Ikke folkekirkemedlemmer skal også betale for gravkastning og kapelbrug.

Gravkastning kiste: 5.592 kr.

Gravkastning barnekiste: 3.056 kr.

Gravkastning urne: 544 kr.

Brug af kapel: 544 kr.

 

 

Fredning og vedligeholdelse

 

Fredningsperioden for kistebegravelser er resten af indeværende år plus 30 år, og den er 20 år for urner og 20 år for barnegrave indtil 5 års alderen.

Det er den der har gravstedet, som har pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Der kan træffes aftale på graverkontoret om, at arbejdet udføres af kirkegårdspersonalet, enten på årlig afregning eller for en flerårig periode (kaldes en legataftale). På plænearealer er det obligatorisk med en vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

Plantning og pasning af blomster og pyntning med gran er særaftaler, der kan aftales med graveren.

Gravstedstakster

Dokument/billede med eksempel på udregning af pris for pasning af gravsted. Åbner ved klik i et pdf dokument.

Se udregningseksempler på de forskellige typer aftaler

(Åbner som en pdf-fil)

Hvis du har brug for at se flere priser end de mest almindelige, kan du hente det fulde priskatalog herunder.

Se det fulde priskatalog for 2020

 

Søren Møller Madsen
Graver

Bogholdervej 1c, Skjoldbjerg
6623 Vorbasse
Tlf: 75 33 38 18
Mobil: 24 48 05 55
Mail: vorbasse.kirke@gmail.com

Mandage fri