Gudstjenesteudvalget gennemgår overordnet årets gudstjenesteplan sammen med Susanne. De står for at planlægge ekstra ”indslag” i gudstjenesterne eks. trompet/violin til jul og påske. Er også med i planlægningen af familiegudstjenester, BUSK-gudstjeneste og 2. pinsedag i præstegårdshaven.