Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd holder et årligt menighedsmøde, hvor alle fra sognet er velkommen.

Hvert år, typisk i april måned, indbyder Vorbasse og Skjoldbjerg til menighedsmøde og kirkefrokost i Sognehuset, umiddelbart efter en 10:30 gudstjeneste i Vorbasse kirke. Efter kirkefrokosten vil formand, Karin Saugmann, orientere om, hvad menighedsrådet beskæftiger sig med. Og kasserer, Jytte Pedersen, fortæller om økonomien.

En fra menighedsrådet gennemgår planerne for kirker, kirkegårde og præsteboligen, og der vil være mulighed for at spørge ind til menighedsrådets arbejde.