Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd holder et årligt menighedsmøde, hvor alle fra sognet er velkommen.

Hvert år, typisk i april måned, indbyder Vorbasse og Skjoldbjerg til menighedsmøde og kirkefrokost i Sognehuset, umiddelbart efter en 10:30 gudstjeneste i Vorbasse kirke. Efter kirkefrokosten vil en fra menighedsrådet gennemgår planerne for kirker, kirkegårde og præsteboligen, og der vil være mulighed for at spørge ind til menighedsrådets arbejde.