Tustegning af firkantede plænebegravelsesfelter på Vorbasse kirkegård.Der må ved gravstederne anbringes opretstående naturformede granitsten uden sokkel, maks. højde 70 cm. Stenen må anbringes ca. 10-25 cm fra kanten af randbeplantningen. Gravstederne ligger i øvrigt i græs.

Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster, og der må også grandækkes.

De firkantede felter og gravarealer er pladser beregnet til to kister, og der skal man betale for udvidet pleje og vedligehold for hele fredningsperioden.
Obs: Der tælles altid for 2 kistepladser fordi arealet er optaget for to pladser!