Hvad sker der i julemåneden i Vorbasse og skjoldbjerg kirker?

Lucia og juletræstænding i Skjoldbjerg kirke og medborgerhus

I Skjoldbjerg er der den 1. søndag i advent tradition for en hyggelig og stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste med Luciakor, de 9 læsninger og fællessalmer . Efter gudstjenesten er der adventshygge med æbleskiver og gløgg i Medborgerhuset, hvor det store juletræ tændes og alle danser omkring det.

Adventskoncert i Vorbasse kirke

I Vorbasse har vi normalt besøg af et kor, der hjælper os med at synge julen ind og sprede lidt musikalsk juleglæde.

Juleafslutning for dagplejen, børnehaven og skolen

Der er en hyggelig tradition med afslutningsgudstjenester for dagpleje, børnehave og skole. Her er gudstjenesterne målrettet de forskellige aldersgrupper, og vi synger nogle af de mest populære julesalmer.

Juleaften i vores to kirker

Den 24. december er der to gudstjenester i Vorbasse kirke og en i Skjoldbjerg kirke.
I Vorbasse er den første julegudstjeneste kl. 14:00 og den anden kl. 16:30
I Skjoldbjerg kirke er der julegudstjeneste kl. 15:15

Adventstiden

Den 1. søndag i advent markerer, at et nyt kirkeår begynder.
Adventstiden handler om at tælle ned til den store julefest, hvor vi fejrer Jesu fødsel. Med nedtællingen lader vi lyset brede sig – roligt og langsomt – for få tid til at reflektere og glæde os til julen. Det er derfor, at vi kun tænder et nyt lys af gangen.

Adventskrans

Både i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker har vi en adventskrans. Nogle år har kransen lilla bånd, som står for bod og forberedelse. Andre gange er den med hvide bånd, der i folkekirken står for fred, glæde og fest ; eller røde bånd der står for ånd og kærlighed.

Lidt om kransens historie

Adventskransene bredte sig gennem Tyskland og kom til Sønderjylland i årene lidt før 1920, i en tid hvor Sønderjylland stadig var tysk. Den rød/hvide adventskrans er da også en sønderjysk opfindelse, hvor de dansksindede pyntede den med rød og hvid for at understrege det danske. Adventsskikken vandt særlig indpas i besættelsestidens Danmark, hvor det at tænde lys blev symbolet på frihed og håb, forstået både religiøst og politisk.