Tustegning af plænebegravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Stedet er anlagt i række med baghæk af bøg.Pladserne anlægges med baghæk af bøg. Mellem plæne, blomsterbed og som adskillelse til nabogravsteder nedgraves brosten.

Der må på gravstedet anbringes opretstående natursten uden sokkel (maks. højde 70 cm).

Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster, og der må også grandækkes.
Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden