Billede af opdækket kaffebord, med blomster, sangbøger og rundstykker.Det at være sammen om noget, kan styrke fællesskaber og skabe nye. Det vil menighedsrådet gerne støtte op om. Derfor inviteres alle, der ønsker at dele hverdagen med andre, til kaffe og fælles samvær i Sognehuset på mandage i ulige uger kl. 10.00. Har du ikke selv mulighed for at komme hen i Sognehuset, kan du kontakte Birgit på  tlf. 22 81 25 41.

Aktiviteter i mandagscaféen

Vi er ca. 20 – 25 stykker hver gang. De fleste gange starter vi med kaffe og rundstykker, og så går snakken. Der er også plads til at synge fra højskolesangbogen. Vi har fået højskolesangbøger med stor skrift, så dem der har lidt svært ved at se, også kan være med. Vi har haft fortællerbesøg af Knud Ebbesen som læste op på Jydsk, Jens Åge Thomasen, og Ernst Thomsen. Vi har besøgt Bindeballe købmandsgård, været ude og se nisser i Løvlund og vi har været på privat besøg.

Lilly Jørgensen og jeg er der hver gang, og vi nyder at være sammen med de dejlige mennesker, der kommer.

Sommerferie i mandagscaféen

Mandagscafeen holder sommerferie i juni og juli.

Lilly Jørgensen og Birgit Thomsen, kontaktpersoner.