I Skjoldbjerg foregik møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregik møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Referater fra menighedsrådsmøderne

Referater fra de ordinære menighedsrådsmøder i 2020 kan åbnes som pfd dokumenter på nedenstående links:

Tirsdag den 21. januar i Vorbasse, referat.

Onsdag den 19. februar i Skjoldbjerg, referat.

Torsdag den 26. marts i Vorbasse – AFLYST!

Tirsdag den 28. april – referat til orienterende onlinemøde.

Mødet tirsdag d. 28. april var ikke offentlig, da det ikke er muligt at afholde møder i kirkens lokaler i øjeblikket.  Mødet afholdes som video/telefonmøde, og referatet offentliggøres efterfølgende.
 

Onsdag den 25. maj i Vorbasse, referat.

Torsdag den 25. juni i Vorbasse, referat.

Torsdag den 27. august i Skjoldbjerg, referat.

Tirsdag den 29. september i Vorbasse, referat.

Onsdag den 28. oktober i Skjoldbjerg, referat.

Tirsdag den 24. november i Vorbasse, referat.

Tirsdag den 24-11-2020 kl. 18:00 mødtes vi i Vorbasse Sognehus. 
Vi startede med fælles måltid og hygge med nye og gamle menighedsrådsmedlemmer, og ca. omkring kl. 19:15 tog vi afsked med de afgående menighedsrødder og gik i gang med det konstituerende møde.