Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Referater fra ordinære menighedsrådsmøder i 2022:

Torsdag den 13. januar i Skjoldbjerg – Se referat for møde nr. 53 – 2022

Torsdag den 10. februar i Vorbasse – Se referat for møde nr. 54 – 2022

Torsdag den 10. marts i Vorbasse. – Se referat for møde nr. 55 – 2022

Onsdag den 20. april i Skjoldbjerg. – Se referat for møde nr. 56 – 2022

Onsdag den 11. maj i Vorbasse. – Se referat for møde nr. 57 – 2022

Tirsdag den 14. juni i Skjoldbjerg. – Se referat for møde nr. 58 – 2022

Onsdag den 24. august i Vorbasse. – Se referat for møde nr. 59 – 2022

Tirsdag den 20. september i Skjoldbjerg. – Se referat for møde nr. 60 – 2022

Torsdag den 27. oktober i Vorbasse. – Se referat for møde nr. 61 – 2022

Tirsdag den 22. november i Vorbasse. – Se referat for møde nr. 62 – 2022