Redaktion

Kirkenyt udgives  6 gange årligt
af menighedsrådet for Vorbasse- og Skjoldbjerg kirker.

Redaktion:
Birgit Thomsen
Jytte Pedersen
Eva Frank
Ansvarshavende er sognepræsten:
Susanne Østbjerg Kargo
Mobil: 28 25 41 01
Mail: soe@km.dk

Indlæg sendes til: vorbasse.kirkeblad@gmail.com

Der er deadline for indlæg den første hverdag i januar, marts, maj, juli, september.