I 2023 har jeg været så heldig, at få bevilliget 3 måneders studieorlov. Dertil kommer, at Søren og jeg har forældreorlov til gode, som vi har valgt at lægge i forlængelse af denne studieorlov. Det betyder, at jeg har tjenestefri fra vinterferien til 1. juli. I den periode skal jeg dels læse teologi og dels holde orlov sammen med min familie.
I perioden vil præsteembedet, gudstjenester og alle kirkelige handlinger blive varetaget af en vikar, som dog ikke er fundet endnu. Nærmere info om dette følger senere.
Mange hilsner Susanne