Tustegning af plænebegravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Hvor mindestenen er nedgravet i græsstet.

Der er to steder på plænen, der visuelt ligner hinanden. Begge med en mindeplade nedgravet i græsset. Det ene areal er til kistebegravelser  og det andet er til urnebegravelser.

Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelsen 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen.

Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Vaser til nedgravning, som er godkendt af menighedsrådet, må anvendes, dog maks 2 stk. pr gravsted.

I vinterperioden må der lægges en vinterkrans, anden form for gravpyntning må ikke anvendes.

Ved en plade, der ligger nedgravet i plænen, er der obligatorisk betaling for enten 1 eller 2 kistepladser. Her kan man aftale, at først afdøde kistebegraves og en eventuel ægtefælle nedsættes i urne oven på kisten. I det tilfælde kan man nøjes med en enkelt kisteplads.