Vi samler ind digitalt til verdens fattigste den 14. marts

Logo for folkekirkens nødhjælp


Vær med, når en digital udgave af Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den 14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød.

 

Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste

Klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, samtidig er corona-pandemien været med til at forværre problemer, der eksisterer i forvejen. Sult, ulighed og konflikter.
Vi må som næstekærlige mennesker ikke vende det blinde øje til. Verdens fattigste har mere end nogensinde brug for en håndsrækning. Vi må i stedet bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel.
14. marts har du konkret mulighed for at gøre en forskel. Her sætter vi alle digitale sejl til og samler ind til verdens fattigste.


Klimaproblemer øverst på listen

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi regnen udebliver og høsten slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her – konsekvenserne er bare ikke ligeligt fordelt på verdensplan. Det er verdens fattigste, der rammes hårdest. Mennesker, der i forvejen ingenting har.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen. Og i den periode har der altid har været naturkatastrofer – men aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. Verdens fattigste behøver konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år.

Når vi samler ind den 14. marts, går pengene blandt andet til klimahjælp som:

  • Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser.
  •  Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand.
  •  Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr.

Igen i år må vi aflyse dør til dør indsamlingen, men vi kan være med til at gøre en forskel blandt verdens fattigste, ved at sende penge til Folkekirkens nødhjælp, som gør et stort stykke arbejde hvor de er.

Du kan hjælpe via:

Mobile Pay til: 114400

Sms til 1911:

  • Sms TRÆ og støt med 75 kr.
  • Sms VAND og støt med 150 kr.
  • Sms MAD og støt med 300 kr.

Bankoverførelse: Reg. Nr. 4183 kontonr. 7002300

Ung kvinde med sin yngre søster på armen, går i et vandområde

Klimaforandringerne betyder, at vi skal tænke i nye alternativer som at dyrke quinoa og amarant i stedet for majs. Det er afgrøder, der har brug for mindre vand, og de kan være med til at give familier en mere varieret og nærende kost.
Fotograf: Jakob Dall

Fællesarrangement udsættes til 14.9.21

Foto af Erik LinsøFællesarrangementet i Sognehuset den 16. marts er ændret til den 14. september, hvor Erik Lindsø kommer og fortæller om ”Livsglædens Nødvendighed” .

Livsglædens nødvendighed

”Glæden kommer ikke af sig selv. Den kræver opsøgende virksomhed. Hvis der ikke er noget at glæde sig over, er der noget at glæde sig til. Man må bøvle for glæden, og uden bøvl ingen begejstring.” Citat Erik Lindsø.
Erik Lindsø vil med muntre historier og humorens bid sætte tilværelsen under lup.
Foredraget bygger på bogen: ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder.” – Om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften – om forskellen på lykken og glæden.
”Livsmod består af det, vi løbende får sat ind på vores glædeskonto. Ved at leve livet, erfares det, men ved at elske livet forklares det. Vi må græde over livet, men ikke begræde det” – det er det mit foredrag handler om fortæller Erik Lindsø.

Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og foredragsholder. Han har været højskoleforstander på Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks Radio og redaktør for Højskolebladet og Magasinet Grænsen. Han er i dag tilknyttet Rødding Højskole.
Alle er velkommen
Gratis entre.
Arrangeres i samarbejde mellem Vorbasse menighedsråd, Billund Y-mens Club, KFUM og KFUK i Vorbasse.

Menighedsrådsmøder i 2021

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøder

I Skjoldbjerg foregår møderne kl. 19:00 i kirkehuset og i Vorbasse foregår møderne kl. 19:00 i Sognehuset.

Ordinære menighedsrådsmøder i 2021:

Torsdag den 14. januar, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 43 – 2021.

Torsdag den 11. februar, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 44 – 2021.

Torsdag den 18. marts, foregik mødet online – se referat fra møde nr. 45 – 2021.

Onsdag den 14. april, foregik mødet i Vorbasse sognehus – se referat fra møde nr. 46 – 2021.

 

 


Datoer for kommende møder:

Tirsdag den 11. maj i Vorbasse.

Torsdag den 17. juni i Skjoldbjerg.

Onsdag den 18. august i Vorbasse.

Onsdag den 22. september i Skjoldbjerg.

Torsdag den 14. oktober i Vorbasse.

Tirsdag den 23. november i Vorbasse.

 

Begravelsesformer på Vorbasse kirkegård

På Vorbasse kirkegård er der flere forskellige begravelsesmuligheder. Ved den traditionelle begravelsesplads kan man vælge om man selv vil varetage pasningen af gravstedet. Ved nedsættelse på den nye kirkegårdsafdeling skal der laves en legataftale om pasningen.

Traditionel kistebegravelse på den gamle kirkegård

Tustegning af traditionelt gravstedsanlæg på Vorbasse kirkegård.Gravstederne kan anlægges efter eget ønske, dog må gravminder maks. være 150 cm høje. Gravstederne er indhegnet med thujahække, som betales af og holdes af kirkegården.

Gravstedsindehaveren må gerne selv vedligeholde gravstedet, men kan efter aftale overdrage vedligeholdelsen til graveren.
Der må også nedsættes urner i gravstederne.