Kistegrave på den nye kirkegårds sydlige side

Tustegning af plænebegravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Stedet er anlagt i række med baghæk af bøg.Pladserne anlægges med baghæk af bøg. Mellem plæne, blomsterbed og som adskillelse til nabogravsteder nedgraves brosten.

Der må på gravstedet anbringes opretstående natursten uden sokkel (maks. højde 70 cm).

Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster, og der må også grandækkes.
Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden

Firkantede felter med kistegrave på den nye kirkegård

Tustegning af firkantede plænebegravelsesfelter på Vorbasse kirkegård.Der må ved gravstederne anbringes opretstående naturformede granitsten uden sokkel, maks. højde 70 cm. Stenen må anbringes ca. 10-25 cm fra kanten af randbeplantningen. Gravstederne ligger i øvrigt i græs.

Foran mindestenen må der plantes forårs- og sommerblomster, og der må også grandækkes.

De firkantede felter og gravarealer er pladser beregnet til to kister, og der skal man betale for udvidet pleje og vedligehold for hele fredningsperioden.
Obs: Der tælles altid for 2 kistepladser fordi arealet er optaget for to pladser!

Traditionelle urnegrave

Gravstederne er beregnet til 2 urner. Der må på gravstederne anbringes natursten uden sokkel, max højde 60 cm.

Gravstederne har baghæk af bøg, og forkant af brosten som betales og vedligeholdes af kirkegården.

Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

Tustegning af urnebegravelsesområdet på Vorbasse kirkegård.

Urne og kistegrave i græs

Tustegning af plænebegravelsesområde på Vorbasse kirkegård. Hvor mindestenen er nedgravet i græsstet.

Der er to steder på plænen, der visuelt ligner hinanden. Begge med en mindeplade nedgravet i græsset. Det ene areal er til kistebegravelser  og det andet er til urnebegravelser.

Der må på gravstedet i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelsen 40 x 60 cm. Mindepladen skal være udført af upoleret granit. Inskriptionen skal være nedhugget eller graveret i mindepladen.

Der må lægges blomsterbuketter på gravstedet. Vaser til nedgravning, som er godkendt af menighedsrådet, må anvendes, dog maks 2 stk. pr gravsted.

I vinterperioden må der lægges en vinterkrans, anden form for gravpyntning må ikke anvendes.

Ved en plade, der ligger nedgravet i plænen, er der obligatorisk betaling for enten 1 eller 2 kistepladser. Her kan man aftale, at først afdøde kistebegraves og en eventuel ægtefælle nedsættes i urne oven på kisten. I det tilfælde kan man nøjes med en enkelt kisteplads.

Urnegrave under lindetræer (skovbundsbegravelse)

Der må på gravstederne anbringes liggende natursten (maks. højde 60 cm.) eller der må i plan med græsset anbringes en mindeplade i størrelsen 40 x 60 cm. Der må ikke nedgraves blomstervaser, men der må gerne lægges blomsterbuketter. I vinterperioden må der lægges en vinterkrans, anden form for gravpyntning må ikke anvendes. Der er obligatorisk med en udvidet pleje og vedligeholdelsesaftale for hele fredningsperioden.

Tustegning af skovbegravelsesområdet på Vorbasse kirkegård.