Dåb

Hvis dit barn skal døbes i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke, skal du kontakte sognepræsten, Susanne Østbjerg Kargo, enten ved at kigge ind på kontoret i Vorbasse Sognehus,  sende en mail til soe@km.dk eller ringe på tlf: 28 25 41 01 Her aftales tidspunkt for dåben, der normalt finder sted i kirken i forbindelse med gudstjenesten om søndagen. Forud for dåben aftales der tid for en samtale, hvor bl.a. dåbsritualet gennemgås og min. 2 og maks 5 faddere indskrives med navn og adresse. For alle faddere gælder det, at de selv skal være døbt.

Navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Det kan ske enten ved dåb eller navngivning. Navngivning sker ved henvendelse til sognepræsten, der kan vejlede om godkendte navne. Digital anmeldelse kan ske på www.personregistrering.dk, men af tekniske grunde kun indenfor 14 dage efter barnets fødsel. Sker navngivning i forbindelse med dåb, skal navnet fortælles til sognepræsten, så der kan udstedes en Fødsels- og dåbsattest. På familiestyrelsens hjemmeside findes en liste over godkendte pige- og drengenavne i Danmark. Er det ønskede navn ikke på listen, er der måske mulighed for at få godkendt navnet via sognepræsten.