Dåb eller navngivning

Dåb

Hvis dit barn skal døbes i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke, skal du kontakte sognepræsten, Susanne Østbjerg Kargo, enten ved at kigge ind på kontoret i Vorbasse Sognehus,  sende en mail til soe@km.dk eller ringe på tlf: 28 25 41 01 Her aftales tidspunkt for dåben, der normalt finder sted i kirken i forbindelse med gudstjenesten om søndagen. Forud for dåben aftales der tid for en samtale, hvor bl.a. dåbsritualet gennemgås og min. 2 og maks 5 faddere indskrives med navn og adresse. For alle faddere gælder det, at de selv skal være døbt.

Navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Det kan ske enten ved dåb eller navngivning. Navngivning sker ved henvendelse til sognepræsten, der kan vejlede om godkendte navne. Digital anmeldelse kan ske på www.personregistrering.dk, men af tekniske grunde kun indenfor 14 dage efter barnets fødsel. Sker navngivning i forbindelse med dåb, skal navnet fortælles til sognepræsten, så der kan udstedes en Fødsels- og dåbsattest. På ankestyrelsens hjemmeside findes en liste over godkendte pige- og drengenavne i Danmark. Er det ønskede navn ikke på listen, er der måske mulighed for at få godkendt navnet via sognepræsten.

Dødsfald og begravelse

Som pårørende til en nyligt afdød er der en del praktiske ting der skal afklares. Der skal bl.a. tages kontakt til bedemand, sognepræst og graver.

Hvad skal der foretages?

Dødsfaldet skal af de efterladte meddeles til begravelsesmyndigheden, dvs. sognepræsten, senest 2 hverdage efter dødsfaldet. I Vorbasse og Skjoldbjerg er sognepræsten: Susanne Østbjerg Kargo, Tlf: 28 25 41 01 Mail: soe@km.dk

Sognepræsten

Sognepræsten tager sig af den kirkelige side af begravelsen eller bisættelsen. Den der sørger for begravelsen, aftaler med sognepræsten et tidspunkt for begravelseshøjtideligheden. De efterladte skal også have en samtale med præsten,  for bl.a. at aftale valg af salmer og forløbet af begravelseshøjtideligheden.

Stregtegning af den danske salmebog.Hvad skal vi synge til begravelsen

Når vi mister en vi holder af, er der rigtig mange praktiske ting, som i løbet af kort tid skal på plads. En af dem er begravelsen eller bisættelsen, som skal planlægges, og derfor arrangeres der oftest en begravelsessamtale med præsten. Ved samtalen forbereder vi begravelsen. I fortæller om afdøde og vi vælger salmerne, der skal synges i kirken.

Læs mere om valg af begravelsessalmer

Bedemanden

Bedemanden vil hjælpe med at tilrettelægge begravelsen, samt formidle kontakt til forskellige myndigheder i den udstrækning du ønsker det. Han vil hjælpe ved valg af kiste eller urne, udfærdigelse af dødsannonce og tage den første kontakt til kirken m.m.

Graveren

Graverens opgave er, at hjælpe med valg af gravplads eller rømning af et eksisterende gravsted.
Graveren kan træffe aftale med stenhugger om at få afhentet gravstenen og han skal sørge for at graven graves.
Efterfølgende kan der aftales, at medarbejderne laver anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på gravstedet.

Graverkontoret har brug for at få oplysninger om, hvem nærmeste pårørende er: “Navn, Adresse, Telefonnummer og evt. mailadresse”. Vi vil  gerne vide, hvilken stenhugger i ønsker at gøre brug af, hvis en eksisterende gravsten skal have en tilføjelse.
Der er også brug for at i anmelder eventuel flytning i fremtiden, så der stadig kan tages kontakt når der sker ændringer, gravstedet skal fornys o.l.

Selve begravelsen

Til selve begravelsen er der nogle, der vælger at pynte med små blomsterbuketter i stolerækkerne, f.eks. en rose og lidt grønt.  Vi har dog altid  2 almindelige vaser med blomster på alteret. Hvis man ønsker bænkepyntning er det almindeligt, at man aftaler dette med den blomsterhandler der laver kistepynten, så man får noget der passer sammen.

Efter den kirkelige højtidelighed har vi brug for 2 timer fra den sidste gæst er gået til at kaste graven og pynte den med blomsterne.
Vi tager normalt altid kistepynten af og anbringer den oven på graven sammen med de andre blomster.
Kortene fra buketterne tages af og de kan afhentes, når i kommer tilbage for at se den færdigpyntede grav.

Kirkelig vielse og velsignelse

Vil i gerne giftes i Kirken?

Ved ønske om kirkelig vielse eller velsignelse i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke, skal du kontakte sognepræsten, Susanne Østbjerg Kargo, enten ved at kigge ind på kontoret i Vorbasse Sognehus,  sende en mail til soe@km.dk eller ringe på tlf: 28 25 41 01

Er der tale om vielse, skal der afleveres en prøvelsesattest, som udstedes af folkeregisteret i den kommune du bor i. Den dokumenterer, at de juridiske forudsætninger for ægteskabet er i orden. Desuden opgiver man navn og adresse på to vidner.
Ved velsignelse afleveres i stedet vielsesattesten.
Ved kirkelig vielse eller velsignelse skal mindst den ene part være medlem af folkekirken.

Hvad koster det at blive gift i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirker?

Det er gratis at blive gift i vores kirker.  Der kan dog være udgifter til blomsterpynt, hvis i ønsker at der skal være særlig pyntet i kirken.

Læs mere om kirkebryllup og vielsesritualer på www.folkekirken.dk

Konfirmation i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Konfirmationsforberedelse

Alle elever i de kommende 7. klasser tilbydes at deltage i konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke næste forår.
Der vil være indskrivning af konfirmander i uge 34. Alle elever i de kommende 7-klasser vil inden sommerferien få brev via skoleintra med dato og tidspunkt.
Konfirmationsforberedelsen foregår i Vorbasse kirke og sognehus. Når det er afgjort, hvornår forberedelsen vil ligge vil videre information
herom vil blive sendt ud på Vorbasse Skoles Intranet.

Konfirmationsdatoer

Ved en klasse i årgangen er der konfirmation kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse kirke og kl. 13 i Skjoldbjerg kirke – på Store Bededag
Ved to klasser i årgangen. Konfirmeres A klassen kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse kirke og Skjoldbjerg-elever fra begge klasser konfirmeres kl. 13 i Skjoldbjerg kirke – Store Bededag
B klassen konfirmeres om søndagen lige efter Store Bededag kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse Kirke.

Konfirmationerne er i 2022 planlagt til: 

I år er konfirmationerne delt op på 2 dage. De 3 første hold skal konfirmeres på bededag den 13. maj 2022. 

Det er kl. 9:00 og 11:00 i Vorbasse kirke og kl. 13:00 i Skjoldbjerg kirke

De 2 sidste hold skal konfirmeres søndag den 15. maj kl. 9:00 og 11:00 i Vorbasse kirke

 

 

 

 

Fødsel

Et barns fødsel registreres i moderens bopælssogn af en jordemoder. Har der ikke medvirket en jordemoder skal forældrene indsende en fødselsanmeldelse til præsten.

Hvis forældrene er ugifte, og der ønskes fælles forældremyndighed, skal der udfyldes og afleveres en Omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten inden 14 dage efter barnets fødsel. Normalt udleveres blanketten på sygehuset efter fødslen, men den kan også fås hos sognepræsten eller udskrives på www.personregistrering.dk. Hvis der ikke ønskes fælles forældremyndighed, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Sognepræsten udsteder herefter en fødselsattest.