Som pårørende til en nyligt afdød er der en del praktiske ting der skal afklares. Der skal bl.a. tages kontakt til bedemand, sognepræst og graver.

Hvad skal der foretages?

Dødsfaldet skal af de efterladte meddeles til begravelsesmyndigheden, dvs. sognepræsten, senest 2 hverdage efter dødsfaldet. I Vorbasse og Skjoldbjerg er sognepræsten: Susanne Østbjerg Kargo, Tlf: 28 25 41 01 Mail: soe@km.dk

Sognepræsten

Sognepræsten tager sig af den kirkelige side af begravelsen eller bisættelsen. Den der sørger for begravelsen, aftaler med sognepræsten et tidspunkt for begravelseshøjtideligheden. De efterladte skal også have en samtale med præsten,  for bl.a. at aftale valg af salmer og forløbet af begravelseshøjtideligheden.

Bedemanden

Bedemanden vil hjælpe med at tilrettelægge begravelsen, samt formidle kontakt til forskellige myndigheder i den udstrækning du ønsker det. Han vil hjælpe ved valg af kiste eller urne, udfærdigelse af dødsannonce og tage den første kontakt til kirken m.m.

Graveren

Graverens opgave er, at hjælpe med valg af gravplads eller rømning af et eksisterende gravsted.
Graveren kan træffe aftale med stenhugger om at få afhentet gravstenen og han skal sørge for at graven graves.
Efterfølgende kan der aftales, at medarbejderne laver anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på gravstedet.

Graverkontoret har brug for at få oplysninger om, hvem nærmeste pårørende er: “Navn, Adresse, Telefonnummer og evt. mailadresse”. Vi vil  gerne vide, hvilken stenhugger i ønsker at gøre brug af, hvis en eksisterende gravsten skal have en tilføjelse.
Der er også brug for at i anmelder eventuel flytning i fremtiden, så der stadig kan tages kontakt når der sker ændringer, gravstedet skal fornys o.l.

Selve begravelsen

Til selve begravelsen er der nogle, der vælger at pynte med små blomsterbuketter i stolerækkerne, f.eks. en rose og lidt grønt.  Vi har dog altid  2 almindelige vaser med blomster på alteret. Hvis man ønsker bænkepyntning er det almindeligt, at man aftaler dette med den blomsterhandler der laver kistepynten, så man får noget der passer sammen.

Efter den kirkelige højtidelighed har vi brug for 2 timer fra den sidste gæst er gået til at kaste graven og pynte den med blomsterne.
Vi tager normalt altid kistepynten af og anbringer den oven på graven sammen med de andre blomster.
Kortene fra buketterne tages af og de kan afhentes, når i kommer tilbage for at se den færdigpyntede grav.