Konfirmationsforberedelse

Alle elever i de kommende 7. klasser tilbydes at deltage i konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke næste forår.
Der vil være indskrivning af konfirmander i uge 34. Alle elever i de kommende 7-klasser vil inden sommerferien få brev via skoleintra med dato og tidspunkt.
Konfirmationsforberedelsen foregår i Vorbasse kirke og sognehus. Når det er afgjort, hvornår forberedelsen vil ligge vil videre information
herom vil blive sendt ud på Vorbasse Skoles Intranet.

Konfirmationsdatoer

Ved en klasse i årgangen er der konfirmation kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse kirke og kl. 13 i Skjoldbjerg kirke – på Store Bededag
Ved to klasser i årgangen. Konfirmeres A klassen kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse kirke og Skjoldbjerg-elever fra begge klasser konfirmeres kl. 13 i Skjoldbjerg kirke – Store Bededag
B klassen konfirmeres om søndagen lige efter Store Bededag kl. 9 og kl. 11 i Vorbasse Kirke.

Konfirmationerne er i 2022 planlagt til: 

I år er konfirmationerne delt op på 2 dage. De 3 første hold skal konfirmeres på bededag den 13. maj 2022. 

Det er kl. 9:00 og 11:00 i Vorbasse kirke og kl. 13:00 i Skjoldbjerg kirke

De 2 sidste hold skal konfirmeres søndag den 15. maj kl. 9:00 og 11:00 i Vorbasse kirke