Logo. Enkelt billede af et anker.Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn. Det kan ske ved dåb eller navngivning. Navngivning sker ved henvendelse til sognepræsten, der kan vejlede om godkendte navne. Digital anmeldelse kan ske på www.personregistrering.dk, men af tekniske grunde kun indenfor 14 dage efter barnets fødsel.
Sker navngivning i forbindelse med dåb, skal navnet meddeles sognepræsten, så der kan udstedes en Fødsels- og dåbsattest.

På www.familiestyrelsen.dk findes en liste over godkendte pige- og drengenavne i Danmark. Er det ønskede navn ikke på listen, er der måske mulighed for at få godkendt navnet via sognepræsten.

Navneændring

…..mangler lidt tekst….