Vil i gerne giftes i Kirken?

Ved ønske om kirkelig vielse eller velsignelse i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke, skal du kontakte sognepræsten, Susanne Østbjerg Kargo, enten ved at kigge ind på kontoret i Vorbasse Sognehus,  sende en mail til soe@km.dk eller ringe på tlf: 28 25 41 01

Er der tale om vielse, skal der afleveres en prøvelsesattest, som udstedes af folkeregisteret i den kommune du bor i. Den dokumenterer, at de juridiske forudsætninger for ægteskabet er i orden. Desuden opgiver man navn og adresse på to vidner.
Ved velsignelse afleveres i stedet vielsesattesten.
Ved kirkelig vielse eller velsignelse skal mindst den ene part være medlem af folkekirken.

Hvad koster det at blive gift i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirker?

Det er gratis at blive gift i vores kirker.  Der kan dog være udgifter til blomsterpynt, hvis i ønsker at der skal være særlig pyntet i kirken.

Læs mere om kirkebryllup og vielsesritualer på www.folkekirken.dk