Sogneindsamling 12. marts 2023

Vorbasse og Skjoldbjerg sogne er med!

Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den 12. marts 2023. Sammen gør vi en forskel for mennesker i nød.

Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra corona og tydelige konsekvenser af klimaforandringer har kastet verden ud i en alvorlig fødevarekrise.
Lige nu mærker vi alle de stigende priser og den skyhøje inflation, og særligt verdens fattigste lande er hårdt ramt. Lige nu har 345 millioner mennesker brug for akut fødevarehjælp. Det tal var i 2019 på 135 millioner.

Særligt lande som Etiopien og Kenya er hårdt ramt. Afrikas Horn oplever den værste sultkatastrofe i 40 år og ikke mindst her, dør mennesker af sult. Mere end 37 millioner børn og voksne oplever akut sult, og syv millioner børn under fem år er fejlernærede i regionen.

Behovet for hjælp har aldrig været større.

En af dem, som kæmper for at overleve tørken, er Fatuma Abdii, 50 år. Hun bor i Dawe Kachen-distriktet i det sydlige Etiopien, der er et af de hårdest ramte områder på Afrikas Horn. Hun fortæller, at børnene tit græder, når de vågner om morgenen, fordi de er så tørstige. Derfor vælger hun at give dem vand fra morgenstunden, mens hun selv trækker den så langt op ad dagen, hun kan, for at spare på vandet. Foto: Bettina Garcia.

 

Gør en verden til forskel – meld dig som indsamler

Søndag den 12. marts kan du være med til at gøre en forskel ved at samle ind til konkrete løsninger og akut nødhjælp, der redder liv. Det kan være uddeling af kontanter, så familier kan købe mad og vand. Det kan være såsæd til nye afgrøder, der kan overleve i lange perioder uden vand. Det kan være
opsamlingssøer og vandingsanlæg, så høsten ikke går tabt.

Kontakt Birgit Thomsen på 2281 2541 eller etbt@svenet.dk for at melde dig som indsamler.

Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk.
”Den årlige sogneindsamling er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig sag,” siger Birgit Thomsen indsamlingsleder i Vorbasse Sogn.

Gå en rute og giv et træ

For hver indsamler, der går en rute, planter Folkekirkens Nødhjælp et træ i Etiopien.
For verdens fattigste familier er træer et spørgsmål om liv eller død. Træer giver næring og skygge til jorden, og uden træer risikerer både mennesker og dyr at sulte. Når træer forsvinder, bliver marker forvandlet til ørken, hvor ingenting kan gro.
Når regnen endelig kommer, er det i så store mængder, at den fosser ned ad skrænterne og tager alt med sig. Træer kan redde familier fra at miste deres hus og endda deres liv, fordi de store stammer og rødder stabiliserer jorden.

Træerne, som bliver plantet i forbindelse med sogneindsamlingen, er hovedsageligt frugttræer og supplerer både familiernes kost og indtægt, da frugten kan spises og sælges på det lokale marked.

Det er ikke alle skoler, der endnu kan tilbyde klasseværelser til alle deres elever. Derfor bliver undervisningen afholdt uden for med risiko for afbrydelse pga. sandstorme eller andre vejrforhold. Foto: Rasmus Gravesen.

Studieorlov

Som mange ved, har jeg søgt og fået bevilget forældreorlov og studieorlov fra den 20. februar til 1. juli 2023. Det glæder vi os rigtig meget til. Jeg skal læse en masse af og omkring en dansk teolog, som hedder Theodor Jørgensen (1935-2018), og som var professor i Dogmatik ved Københavns Universitet. Jeg brugte også Theodor, da jeg skrev speciale i forbindelse med teologistudiet, og jeg er stadig meget begejstret for, hvordan han formår at formulere kristendommens dogmer i vores tid på en måde, så det vedkommer mennesker.

Vikar Mattias Skærved

I perioden 1. marts – 30. juni ansættes Mattias Skærved som vikar. Han bliver indsat ved gudstjenesten søndag den 5. marts kl. 10:30 i Vorbasse kirke. Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i sognehuset, hvor alle har mulighed for at hilse på.

Mange hilsner Susanne

Julens gudstjenester 2022

 

“Og det skete i de dage…” 

Der er igen jul i kirkerne og der er plads til jer alle. Kom, og vær med til, at få taget til at løfte sig, når vi synger julens salmer.

Den 24. december kl. 14:00 og kl. 16:30 i Vorbasse og kl. 15:15 i Skjoldbjerg.
Juledag den 25. december kl. 10:30 i Vorbasse.
2. juledag den 26. december kl. 9:00 i Skjoldbjerg.
Nytårsdag den 1. januar kl. 14:30 i Skjoldbjerg og kl. 16:00 i Vorbasse.

Glædelig jul til jer alle!

Kirkegårdsvandring i Vorbasse

De seneste par år har vi arbejdet med forskellige grønne tiltag på kirkegårdene. Vi vil gerne dele vores erfaringer med alle interesserede, derfor inviterer vi til kirkegårdsvandring i Vorbasse på torsdag den 1. september 2022 kl. 16:30.
Vi mødes ved kirken, og går en tur med graver Søren Madsen og medhjælper Eva Frank.

Alle er velkommen!

 

Indbydelse til kirkegårdsvandring i Vorbasse den 1. september kl. 16:30

Udgravning af helligkilden

Onsdag den 8. juni starter udgravningen af Vorbasses helligkilde. Morten Søvsø, arkæolog, forklarer arbejdsgangen i projektet.
Først skrælles toplaget af rundt om kilden med en gravemaskine, dernæst udgraves mere forsigtigt de jordlag, der skal soldes for eventuelle fund.  Morten Søvsø og Jørgen Møller regner med, at der dukker frivillige op, som vil være med til at solde jorden.

På billedet ses: Arkæolog Morten Søvsø, graver Søren Møller Madsen og arkæolog Mette Højmark Søvsø.

 

De er kommet langt i løbet af den første dag. Til fyraften er de nået ned til en stensætning af det oprindelige kirkedige. Der fortsættes torsdag ved 9 tiden.

Der bliver delt flere billeder inde i vores gruppe på facebook. Den hedder, Vorbasse og Skjoldbjerg kirker og kirkegårde, Du er velkommen til at hoppe ind i gruppen her på linket.

Faunastriber – grønne initiativer ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirkegårde

Vi ønsker at forbedre biodiversiteten ved kirkegårdene

Derfor anlægger vi flerårige blomsterstriber på grunden ved sognehuset og langs diget ved præstegårdshaven. Målet er et tæppe af mange forskelligartede vilde blomster.
Formålet er at skabe levesteder og fødekilder for insekter, fugle, egern og andre smådyr, og derved hjælpe biodiversiteten på vej.
Vi ønsker mere liv ved kirkegården – både naturlig mangfoldighed, men også liv i form af blomster og farver der glæder brugernes øjne. Derfor har vi plantet en række bi- og sommerfuglevenlige blomster fordelt på kirkegårdene.
Vi arbejder med, at vores kirker generelt skal blive visuelt grønnere, men har også et ønske om at tage et medansvar for at passe på vore alles ressourcer.

Sidste sommer var tidselsommerfuglen en flittig gæst på kæmpeverbenaerne

Faunastriber ved præstegården og Sognehuset

Vi arbejder med to typer fauna. Langs diget ved præstens bolig, er der en del store træer, så området allerede har karakter af skovbryn. Her vil en udvikling af delvis skyggetålende skovengblomster være målet. Arealet bag Sognehuset er lysåbent og til den tørre side, her vil vi arbejde hen mod et overdrev eller tøreng, hvor der ses mange forskelligartede mindre urter.
På begge arealer er udgangspunktet græsplæne, som har været gødet og slået i mange år. Så første skridt er en udpining af jorden.

Opbygning af frøbank

Vi har valgt at blotlægge nogle jordstriber begge steder, hvor der primært er udsået frø høstet fra naturen i Vorbasse området. Tanken er, at jordstriberne skal fungere som en frøbank, der med tiden kan spredes ud over et større areal.
Det første år vil der vokse etårige planter i jordstriberne, f.eks. forventer vi, at der dukker valmuer op. De etårige pionerplanter forsvinder efterhånden som arealet modnes og skulle gerne overtages af flerårige planter som passer til jorden. Ideelt set skal vi ende med et areal bestående af ca. 20% græs og 80% flerårige urter. Der vil være en periode, hvor vi forsøger at skubbe til balancen mellem urter og græs, som her ved udgangspunktet har det omvendte forhold.

Levesteder

Bier, sommerfugle og andre dyr er trængte i forhold til manglende levesteder og fødekilder. For at tilbyde gode leve og overvintringssteder, har vi ladet et par grenstakke ligge i yderkanten af præstegårdshaven og bag kirkegården.

Pasning

Pasning af arealet i de første år vil bestå af en nedklipning hen på sommeren og evt. i løbet af vinteren. Afklippet fjernes når det har smidt frø.
Engene vil løbende blive gået over for selvsåede træer og andre uønskede planter, f.eks. brombær og skræpper. Jorden er alt for næringsrig til, at de sarte blomster kan klare konkurrencen over for de grove planters dominans, så derfor startes med både en udpining af jorden og bortlugning af uønskede arter.
I naturen ville man se dyr afgræsse dele af området, så græsset står i blandede højder. Det kan vi efterligne ved periodevis at slå en del af, eller måske invitere et par får forbi en gang imellem.

Kirkegårdsvandring midt i august

Vi planlægger en kirkegårdvandring en eftermiddag i august, hvor der vises rundt på arealerne for alle interesserede.

Den hvide røllike tjener flere formål. Blomsterskærmene er en god nektarkilde for bierne og virker som en paraply når vejret er regnfuldt.