Sol og Skjold – Skjoldbjerg kirke og sogn i 100 år

Bogen, der er udgivet i anledning af Skjoldbjerg kirkes 100 års jubilæum, kan købes for 200 kr. hos
Birgit Thomsen, Knuden 3, Skjoldbjerg, tlf. 2281 2541
Jeremy Watts, Møllegade 4, Vorbasse, tlf. 5048 3884 og
i Graverhuset, Kirkegade 19, Vorbasse, når der er personale i Graverhuset.

Bogens bagsidetekst

Tilblivelsen af ‘Hedens Perle’, som Skjoldbjerg kirke senere blev døbt, er en forunderlig og medrivende historie. De mange stemmer i bogen, både kirkelige og verdslige, opruller egnens til tider ret barske forhistorie og kirkens liv gennem et helt århundrede. Denne bog skal være med til at fejre Skjoldbjerg kirkes 100-års jubilæum.

Sol og Skjold

SOL OG SKJOLD er skrevet af Jeremy Watts i anledning af kirkens 100 års jubilæum: Den handler om den seje kamp for at få en kirke i Skjoldbjerg og om det liv, der formede sig omkring den. Mange lokale stemmer bidrager. Bogen er på ca. 230 sider og udkom den 28. november 2021.

Håndtering af coronarestriktioner i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Vorbasse kirke:

I Vorbasse kirke kan vi være mere end 100 personer, derfor vil vi bede dig vise dit coronapas ved gudstjenester, begravelser/bisættelser og arrangementer i kirken, hvor vi forventer, at der deltager mere end 100 personer. Det gælder gudstjenester juleaftensdag og adventskoncerten torsdag den 9. december.

Ved almindelige søndagsgudstjenester samt juledag og nytårsdag vil der være loft på 100 deltagere, så du ikke behøver at vise dit coronapas.


Skjoldbjerg kirke:

I Skjoldbjerg vil der være et loft på 100 deltagere ved gudstjenester, begravelser/bisættelser og øvrige arrangementer i kirken, så du ikke behøver at vise dit coronapas.


Vi beder dig tage hensyn, bruge håndsprit og hoste i albue.
Har du symptomer på Covid-19, bør du blive hjemme.
Hvis du har spørgsmål, så spørg en af kirken ansatte.

Højskolesang i Sognehuset

En ny slags sangaftener

Vi har planlagt en række aftener med sang fra højskolesangbogen. En gang om måneden er det programsat. Det bliver på rullende ugedage, så alle, der har lyst, forhåbentlig kan være med.  Vi mødes tirsdag den 17. august, mandag den 20. september, onsdag den 13. oktober, torsdag den 18. november og tirsdag den 7. december kl. 19.00.

Programmet sammensættes af Emmy Schmidt og Alice Østergaard. Menighedsrådet sørger for det praktiske omkring arrangementet, som er gratis. Midt på aftenen skal vi selvfølgelig have kaffe og kage. Det koster 20 kr.

Aftenernes program

  • Sange, vi har udvalgt på forhånd, og som vi kort vil fortælle lidt om.
  • Sange, som for de fleste vil være helt nye, og som vi skal lære.
  • Sange, som af deltagerne frit vælges fra højskolesangbogen.

Som støtte vil der hver aften være en forsanger. Det vil skifte lidt, hvem det bliver. Ved klaveret sidder Alice.

Vi mødes fra kl. 19 – 21.
Kaffe og kage koster 20,-
Alle er meget velkomne!

Sogneeftermiddag

Vorbasse-Skjoldbjerg menighedsråd og Vorbasse Seniorer inviterer til Sogneeftermiddag tirsdag den 31. august kl. 14:00 Hvor Flemming Rishøj fortæller om Stjernestunder.

Program

  • Gudstjeneste i Vorbasse kirke
  • Kaffe og kage i Vorbasse sognehus
  • Foredrag ved Flemming Rishøj
  • Aftensmad

 

Pris og tilmelding

Arrangementet koster kr. 150,-

Tilmelding senest mandag den 23. august til Gunhild  på tlf: 22 95 55 67

Alle er velkomne

Stjernestunder

Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser – “stunder”, som man tænker tilbage på med stor taknemmelighed og glæde. Oplevelser der varmer og gjorde én glad. Men stjernestunder kan også være oplevelser – “stunder”, som man tænker tilbage på med stor ydmyghed – endda med fortvivlelse, og alligevel blev det en stjernestund, som satte dybe spor i ens sind.

Dette foredrag, som underbygges af billeder og fællessang på powerpoint, vil prøve at belyse, hvorfor vi mennesker har brug for både de lyse såvel som de mindre lyse stjernestunder i livet.  Foredraget indeholder både humor og alvor.

 

Kom og se vores nye alterdug!

Søndag den 6. juni kl 10:30 i Vorbasse kirke

Trinitatistiden er menighedens tid, og i Vorbasse kirke markerer vi i år dette på fornemste vist, nemlig ved at tage vores nye alterdug i brug.

Alterdugen er påmonteret en knipling, som vi har fået i gave af Jane Søe. Kniplingen forestiller vindrueklaser og matcher således på fineste vis vores altertæppe, som også er lavet af flittige lokale hænder. Kniplingeborten er monteret af Karin Hansen. Og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke begge damer for deres store arbejde.

Våbenhuskaffe 

Ved denne gudstjeneste vil vi genoptage traditionen med våbenhuskaffe. Så kom og se vores nye alterdug og vær med til at indlede menighedens tid med en kop snak efter gudstjenesten.

detalje af kniplingen