Kirkegårdsvandringer ved Skjoldbjerg og Vorbasse kirker

Kirkegårdsvandringer

Vores kirkegårdskultur er under forandring og derfor er der brug for nye udviklingsplaner for kirkegårdene. Du har mulighed for at få indblik i planerne på en kirkegårdsvandring, hvor graver Søren Møller Madsen og et par stykker fra menighedsrådet fremviser kirkegårdene og giver mulighed for at stille spørgsmål.

Tid og sted

Vandringerne er planlagt til at finde sted:

Tirsdag den 3. september kl. 17:00 ved Skjoldbjerg kirke og
Tirsdag den 17. september kl. 17:00 ved Vorbasse kirke.

Alle er velkomne.

Babysalmesang i Vorbasse kirke

Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 10.00 starter næste hold babysalmesang i Vorbasse kirke

Tegning af 3 syngende babyer.

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.

En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.

Babysalmesang i Vorbasse og Hejnsvig Kirker er en mulighed for at få en god oplevelse med sit barn, i det fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det også mulighed for fællesskab med andre, i den tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang er en formiddag i kirken med sang, musik og sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 – 1 år sammen med mor og/eller far.

Det varer 35-40 minutter.

Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmer, og du behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!

Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak.

Vorbasse og Hejnsvig kirker samarbejder om dette arrangement, hvilket betyder, at der er 8 gange i Hejnsvig kirke, og der er 6 gange i Vorbasse kirke. Alle forældre med babyer er velkommen til at deltage i babysalmesang i begge kirker, uanset hvilken kirke man hører til.


Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag d. 21. marts 2019 kl. 10.00

Forløbet strækker sig over 6 torsdage på følgende datoer: Den 21. marts, 28. marts, 4. april, 11. april, 25. april og 2. maj

Kontakt for mere information: Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail: lismoeberg@gmail.com

Påsken i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker

Påskens drama

I påsken gennemspilles det største kristne drama nogensidne – forventningsfuld begejstring, det sorteste mørke og forløsende jubel.
Gennem ugens gudstjenester er det muligt at få de hele med.

Skærtorsdagsaften i Skjoldbjerg

Du kan se en oversigt her, men jeg vil gerne slå et slag for vores skærtorsdagsaften i Skjoldbjerg. Her mindes vi Jesu sidste aften sammen med disciplene, og efter gudstjenesten fortsætter vi gudstjenestefællesskabet i kirkehuset med brød, ost, pølse og rødvin. Det er gratis, og du er meget velkommen!

Oversigt over påskens gudstjenester i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker 2019