Priser og betaling for sognehusleje

Priser for leje af Sognehuset

Udlejningsprisen til foreninger er 300,- kr. For første lokale og  200,- kr. pr. ekstra lokale. Det første lokale er dyrere, fordi der ligger rengøring af fællesarealer, såsom køkken, indgang og toilet. Husk at booke alle de lokaler du skal bruge.


Priser for udlejning til private er 1500,- kr. for et lokale og 2000,-kr for hele huset.

Beløbet indbetales på konto 6233 – 075 000 1602 senest 1 uge før lejemålet. Ved aflysning tilbagebetales beløbet minus et mindre administrationsbidrag kr. 100. 

Depositum for udlevering af nøgle: kr. 500,-. Depostium tilbagebetales når nøgle og hus er tilbageleveret i aftalt stand.
Depositum indbetales og tilbagebetales ved bankoverførsel. Ved gentagne arrangementer indbetales 1 depositum. 

 

Oversigt over lokalefordelingen i sognehuset.

Udlejningsbestemmelser

Udlejningsbestemmelser og booking af Vorbasse Sognehus.

 • Henvendelse om leje/booking af sognehuset sker på Kalenderen for Vorbasse sognehus. Du skal selv oprette dig som bruger på siden.  Du kan i kalenderen se, om der er ledige lokaler. Der sendes efterfølgende en kvittering på mail med godkendelse af reservationen.
 •  Nøgle afhentes i graverhuset efter aftale.
 • Lydanlæg og teleslynge kan frit benyttes. Øvrigt AV-udstyr kan benyttes efter aftale og evt. instruktion.
 • Ethvert arrangement skal have en voksen leder der er ansvarlig for, at arrangementet afvikles på en ordentlig måde. Ingen må få adgang til lokalerne, før den ansvarlige leder er til stede, og denne skal være den sidste, der forlader dem.
 • Lejer sørger selv for oprydning (se lokalevejledning). Køkkenet afleveres efter brug i henhold til køkkenvejledningen.
 • Ved mangelfuld oprydning betales for udbedring – 300 kr./time.
 • Lejer hæfter for eventuelle skader på inventar eller bygninger.
 • Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for efterladte ejendele i garderobe eller andre lokaler.
 • Efter arrangementets afslutning (normalt senest kl. 23) skal døre og vinduer lukkes og låses, alarm tilsluttes.

 

Faciliteter i Sognehuset

I Sognehusets lokaler finder du.

Lokale vest har en whiteboardtavle.Et oversigtskort over Vorbasse sognehus.
Lokale nord har projektor og mulighed for mikrofonbrug.
Lokale øst har projektor og whiteboardtavle.

Der er foldedøre mellem de 3 rum, så de kan laves til 1 rum.

Priser og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser for leje af Vorbasse Sognehus

Beløbet indbetales på konto 6233 – 075 000 1602 senest 1 uge før lejemålet. Ved aflysning tilbagebetales beløbet minus et mindre administrationsbidrag kr. 100.

Depositum for udlevering af nøgle: kr. 500,-. Depositium tilbagebetales når nøgle og hus er tilbageleveret i aftalt stand.
Depositum indbetales og tilbagebetales ved bankoverførsel. Ved gentagne arrangementer indbetales 1 depositum.

Priser

Udlejningsprisen til foreninger er 300,- kr. pr. lokale – 200,- kr. pr. ekstra lokale.
Priser for udlejning til private er 1500,- kr. for et lokale og 200,-kr for hele huset.

Hvem kan bruge Vorbasse Sognehus?

 1. Sognehuset kan udlejes til privatpersoner til receptioner af maks. 2 timers varighed i forbindelse med kirkelige handlinger i Vorbasse og Skjoldbjerg kirker. Der kan ikke holdes familiefester.
 2. Sognehuset kan udlejes til begravelseskaffe i forbindelse med begravelser og bisættelser fra Vorbasse og Skjoldbjerg kirker, hvis der ikke er mulighed for at være på Vorbasse Kro.
 3. Sognehuset anvendes primært til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, korarbejde, kirkekaffe og arrangementer, der forestås af sognets præst, menighedsråd eller organist.
 4. Derudover kan lokalerne udlånes til sognets foreninger og grupper til arrangementer af kirkelig, kulturel, social eller oplysende art, såfremt de ikke er i strid med folkekirkens formål.

Menighedsrådet afgør om evt. lejer er omfattet af pkt. 1 og 2.